Materiał Partnera

Nowoczesne metody przetwarzania tworzyw sztucznych

Nowoczesne metody przetwarzania tworzyw sztucznych

Przetwarzanie tworzyw sztucznych wykorzystuje nowoczesne metody, m.in. recykling materiałowy, chemiczny i termiczny. Każda z nich posiada inne zasady działania. W ich wyniku powstają też odmienne surowce. Jak prezentują się poszczególne metody przetwarzania plastiku? W której z nich wykorzystuje się regranulację tworzyw sztucznych?

Typy recyklingu tworzyw sztucznych

Eksperci wyróżniają trzy typy recyklingu tworzyw sztucznych: materiałowy, chemiczny i termiczny. Każdy z nich charakteryzuje się innym sposobem działania.

Recykling materiałowy jest najpopularniejszą metodą. Wykorzystuje ona regranulację tworzyw sztucznych, czyli przekształcanie odpadów do tzw. regranulatu, czyli gotowego półproduktu (w kształcie małych kulek) do tworzenia nowych, plastikowych wyrobów. Za pośrednictwem techniki recyklingu materiałowego materiał jest oczyszczany, rozdrabniany, mielony, topiony i powtórnie granulowany (bez zmiany pierwotnej struktury chemicznej).

Firmą, która profesjonalnie zajmuje się recyklingiem materiałowym, jest przedsiębiorstwo Eldorado Plast. Oferuje ona kompleksowy odbiór plastikowych odpadów, a po odpowiednich procesach zajmuje się dostarczaniem do klienta przetworzonych już materiałów.

Recykling chemiczny wykorzystuje procesy chemiczne w rozkładzie tworzyw sztucznych. Są one przekształcane do postaci substancji chemicznych, z których można wytworzyć jakieś materiały i tworzywa. Odpady, powstałe za pośrednictwem tej metody, mogą stanowić domieszkę do smarów i paliw. Recykling chemiczny stosuje się przede wszystkim do odpadów PET.

Ostatnia technika, recykling termiczny, wykorzystuje się głównie przy zmieszanych odpadach tworzyw sztucznych (najczęściej bardzo zanieczyszczonych, z dodatkiem wypełniaczy). Proces polega na spalaniu różnych odpadów i odzyskiwaniu z nich energii. Przetworzone tworzywa sztuczne są następnie wykorzystywane jako surowce chemiczne lub dodatki do paliw.

Inny podział przetwórstwa tworzyw sztucznych

Niektórzy dokonują innego podziału: na technologie wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe. Uzupełnieniem każdej metody jest tłoczenie, wykonywane za pośrednictwem specjalnej głowicy. W technice wysokociśnieniowej wykorzystuje się wtryskiwanie (przy pomocy urządzeń ślimakowych), które umożliwia powstanie nawet bardzo skomplikowanych elementów.

Metody niskociśnieniowe wykorzystują natomiast termoformowanie, odlewanie, laminowanie i formowanie z rozdmuchem. Za pośrednictwem tej techniki produkuje się wyroby z duroplastów i termoplastów (tworzyw sztucznych o charakterystycznych cechach fizycznych).

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję